Adatkezelési tájékoztató

A neuroverzum.hu weboldal üzemeltetője Danka Miklós, H-1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 61. (továbbiakban Szolgáltató/Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a honlapon történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) összhangban.

Az Adatkezelő megnevezése, adatai

Adatkezelő neve és címe: Danka Miklós, H-1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 61.

Jelen Adatkezelési szabályzat időbeli hatálya: 2023. szeptember 15-től visszavonásig.

Adatkezelési szabályzat módosítása: Jelen Adatkezelési szabályzatot a Szolgáltató bármikor, egyoldalúan módosíthatja. Az Adatkezelési szabályzat mindenkor aktuális verzióját a neuroverzum.hu weboldalon kerül közzétételre, és annak közzétételével lép hatályba.

Gyűjtött személyes adatok köre és a felhasználás célja

Könyv megrendelő űrlap:

Ennek az űrlapnak a segítségével jelezheted a könyv(részlet) megrendelési igényedet. Gyűjtött adatok: név és e-mail cím.
Az űrlap kitöltése után válasz e-mailben megküldjük a letöltési linkeket.
Itt beleegyezésedet adhatod, hogy a későbbiekben e-mail értesítést küldjünk, amikor a könyv frissített változata elérhető lesz. Az adatokat nem használjuk fel marketing vagy egyéb célokra, harmadik félnek nem adjuk át. Bármikor kérheted, hogy a rád vonatkozó adatokat töröljük a rendszerből.

Kapcsolatfelvételi űrlap:

Itt veheted fel velem a kapcsolatod, ha bármi kérdésed vagy észrevételed van.
Gyűjtött adatok: az elküldött űrlap tartalmát és a küldés dátumát elmenti a rendszer, ezeket az adatokat határozatlan ideig megőrizzük. Nem használjuk fel marketing vagy egyéb célokra, harmadik félnek nem adjuk át. Bármikor kérheted, hogy a rád vonatkozó adatokat töröljük a rendszerből.

Sütik

Látogatottsági statisztikai adatok gyűjtésére a Google Analytics szolgáltatását használjuk. Az adatokat a Google tárolja, amiket statisztika formájában ad át részünkre, személyek azonosítására használható adatok nélkül. Ezen felül az oldal biztonsági szoftvere tárolhat el sütiket a böngészőben, ez biztonsági funkciókat lát el. A Google adatvédelmi és sütialkalmazási szabályairól, a beállítási lehetőségekről, az európai adatvédelmi elveknek való megfelelésről további információkat itt találsz. 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Személyes adatok kezelése

Személyes adatok őrzésének időtartama

Az adatokat határozatlan ideig őrizzük meg, de bármikor kérheted, hogy részedre elküldjük a téged érintő adatokat, vagy töröljük azokat.

Adatfeldolgozók, adattovábbítás

Az adatok kezeléséhez különböző vállalkozásokat vehetünk igénybe, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatokat továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozó végzi az adatok feldolgozását:

– Adatfeldolgozó neve és címe: GOOGLE LLC (USA) Adatfeldolgozás célja: profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, reklám megjelenítése

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk

A Google LLC és tagvállalatai szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA–EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatfeldolgozó kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket tett annak érdekében, hogy megvédje a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, véletlen elvesztéstől vagy sérüléstől, valamint az alkalmazott technológiák változása miatti hozzáférhetetlenné válástól.

Felhasználó jogai és kötelezettségei

Felhasználó jogai

A személyes adataid feldolgozásának időtartama alatt a GDPR értelmében az alábbi jogok illetnek meg: személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása, a kezelt személyes adatokhoz való hozzáférés, helyesbítés, feldolgozás korlátozása, személyes adatok törlése és elfelejtése, személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás.

Felhasználó kötelezettségei

A weboldal keretében bármely Felhasználó az e-mail címének és személyes adatainak megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő ad meg – helytálló – adatokat és indít letöltési kérelmet. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor a Felhasználók kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Kapcsolatfelvétel

Bármilyen felmerülő kérdéssel vagy személyes adataid módosításával, illetve törlésével kapcsolatban a kapcsolati űrlapon keresztül tudsz hozzánk fordulni: https://neuroverzum.hu/kapcsolat/

Jogorvoslat

Jelen Adatkezelési szabályzatban nem érintett kérdések tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Ha megítélésed szerint az Adatfeldolgozó megsértette az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezést, vagy az Adatfeldolgozó nem teljesítette a személyes adataidra vonatkozó kérésedet, vizsgálati eljárást kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; levelezési cím: 1530 Budapest, POB: 5, Magyarország; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében.